Doğalgaz altyapı ve üstyapı hizmetleri ve abonelik ile ilgili işlerin yapılabilmesi için geliştirilen, aynı zamanda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile entegre çalışarak abonelerin mekansal tüketimlerini takip ile kaçakları minimize edebilen bir bilgi yönetim sistemidir.

Program aşağıdaki ana modüllerden oluşmaktadır;
   •Gaz Modülü
   •Abone Modülü
   •Genel Sistem Parametreleri Tanımlama Modülü
   •Entegrasyon Modülü

Gaz Modülü İşlevleri

   •Doğalgazın aboneye ulaştırılması için gerekli altyapının hazırlanması
   •Projelendirilmesi
   •Onaylanması
   •Tesisatın döşenmesi
   •Gaz verilmesi işlemlerinin takibi işlemleri yapılmaktadır

Abone Modülü İşlevleri

Doğalgaz abonesi mekanik sayaç kullanıyorsa;
   •Endekslerin okunması
   •Sisteme girişi
   •Faturalandırma(tahakkuk)
   •Tahsilat
   •Taksitlendirme
   •Kalıntı/borç-alacak takibi işleri

Elektronik sayaç kullanıyorsa;
   •Gaz satış
   •Karta gaz yükleme
   •Kart değişimi

Her iki tür abonelikte ortak olarak;
   •Abonelik kayıt işlemleri
   •Sayaç işlemleri
   •Ödeme bilgileri
   •Vezne işlemleri
   •Genel icmal raporları
   •Kasa ödemesi
işlemleri yapılmaktadır.

Genel Sistem Parametreleri Tanımlama Modülü İşlevleri

   •Program değişkenleri veritabanında tutulmakta ve böylece veri bütünlüğü sağlanmakta,
   •Sistem parametrik olduğundan istenirse tanımlar değiştirilebilmektedir.

Entegrasyon Modülü İşlevleri

   •Proje, gaz satış, fatura, ceza vb. tahsilatlarının muhasebe modülüne aktarılması sağlanmakta,
   •Hukuki yollardan tahsil edilmesi gereken borçların hukuk modülüne aktarılması sağlanmakta,
   •Coğrafi Bilgi Sistemleri Modülü ile şebeke ve abone bilgileri elektronik harita ortamında görüntülenmekte ve istenen bilgiye ulaşılabilmektedir.