Dünya üzerinde var olan nesneler ve olayları, analiz, işleme ve haritalama için bilgisayar tabanlı kullanılan bir sistemdir.
CBS teknolojisi, haritalama sayesinde insanlık yararına sorgulama amaçlı veri tabanlarını ve istatistiksel analizi kullanarak, bilginin tasnifini sağlar.
CBS, nesneleri ve olayları anlatmakta, sonuçları tahmin etmekte ve stratejik planlamada öne çıkmaktadır.
Bu özellikleri sayesinde Coğrafi Bilgi Sistemi diğer enformasyon sistemlerinin önüne geçerek önemi, ihtiyacı ve değeri her geçen gün hissedilerek uygulamaları yaygınlaşmaktadır.

CBS'nin günümüzde yaygın olarak kullanıldığı ilişkisel uygulama sahaları;

Kent Bilgi Sistemi, Çevre Yönetimi, Güvenlik-Suç Takibi, Havza Yönetimi, Ulaşım Planlaması, Uygun Yer Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, Kazı-Dolgu Çalışmaları, Akıllı Harita Üretimi, Alan Planlaması, Envanter Çalışmaları, İzleme, Senaryo ve Trend Analizleri, ÇED Projeleri, Kirlilik Modellemesi, Üç Boyutlu Arazi Modelleme, Uzaktan Algılama, Araç Takibi, MIS ve SCADA Entegrasyonu, Deprem Hasar Analizleri, Vergi Takibi vb...

Örnek CBS Çözümlerimiz

   •Doğalgaz Bilgi Yönetim Sistemi
   •Kanal Bilgi Yönetim Sistemi
   •Afet Bilgi Yönetim Sistemi
   •Mezarlık Bilgi Sistemi
   •Ulaşım Bilgi Sistemi
   •ÇTV Bilgi Yönetim Sistemi
   •Emlak Bilgi Yönetim Sistemi
   •Organize Sanayi Bölgesi Bilgi Sistemi