İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Yeni bilgi teknolojilerinin ortaya çıkması ise çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Yakın geçmişte ortaya çıkan ileri bilgi teknolojilerinden biri de ERP (Enterprise Resource Planning) Kurumsal Kaynak Planlama sistemidir. ERP, bir organizasyonun her fonksiyonel alanını kapsayarak bu alanların en fazla rekabet avantajı elde etmesine imkan veren, tümüyle entegre edilmiş bilgisayar destekli bir iş yönetim sistemidir. İşletmeleri ERP sistemini kullanmaya yönelten birçok faktör vardır. Bu faktörlerin etkisiyle ERP sistemini uygulayan işletmeler, uygulamalar sırasında bazı problemler ile karşılaşabilseler de, etkin bir planlama ve yönetim sonucunda ERP uygulamalarından birçok fayda sağlamaktadırlar.

ERP, bütünleştirme yoluyla organizasyon çapında bir üstünlük elde etmek için, bir firmanın farklı fonksiyonlarının kullanabileceği en iyi uygulamalar, yöntemler ve araçlar grubunu tanımlama ve uygulama kavramına bağlıdır. ERP, bilgi teknolojisi ile mümkün olan ve bir şirketin tüm fonksiyonlarını entegre eden bir planlama ve iletişim sistemidir. Şirketler çeşitli fonksiyonlardaki iş süreçlerini entegre etmek ve otomasyona dönüştürmek için ERP sistemini uygulamaktadırlar. ERP sistemi, muhasebe, finans, lojistik, üretim planlama, stok yönetimi, satınalma, üretim, pazarlama, kalite yönetimi, bakim/onarım, insan kaynakları, müşteri ilişkileri yönetimi gibi çok geniş planlama, işleyiş ve muhasebe fonksiyonlarını bütünleşik bir tarzda ele almaktadır. Amaç, tüm bu fonksiyonlar arasındaki işbirliğini ve etkileşimi geliştirmektir. Ayrıca ERP sistemi şirket içi süreçleri geliştirmenin yanında, özellikle küresel şirketlerin farklı coğrafi bölgelerde bulunan birimlerinin eş zamanlı planlanmasına da imkan vermektedir.

ERP sisteminde amaç, muhasebe, finans, lojistik, üretim planlama, stok yönetimi, satın alma, üretim, pazarlama, kalite yönetimi, insan kaynakları, bakim/onarım, müşteri ilişkileri yönetimi gibi fonksiyonlar arasındaki işbirliği ve etkileşimi geliştirmektir.

Docuart ERP Aşağıdaki Modüllerden Oluşmaktadır

    •Muhasebe
    •Üretim Planlama
    •Stok Yönetimi
    •Satınalma
    •İnsan Kaynakları
    •Pazarlama

MUHASEBE

Mali işlevlerinizi günümüz ekonomisine uyumlu bir biçime dönüştürebilmeniz için gerekli olan araçları ve otomatik süreçleri sağlayarak, şirketinizde (+) değer oluşturur ve kârlılığı artırır. Şirketlerin stratejileri en çabuk ve en başarılı biçimde uygulamalarını ve iş performansını bütün kurum çapında yönetmelerini sağlar. (+) Değer oluşturma süreçlerindeki ilgili mali işlemlerden kaynaklanan nicelikleri ve değerleri kaydeder. Muhasebe resmi raporlama, ve yönetim desteği için tutarlı, mutabakatı sağlanmış ve denetlenebilir defterler sağlar, analitik uygulamalar için kaynaklık eder. İşletim sermayenize daha fazla görünürlük kazandırır, böylece kurumunuzun her noktasında nakit akışını verimli hale getirmenize yardımcı olur.

Genel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;
   •Genel Muhasebe
   •Demirbaş , Amortisman ve Yeniden Değerlendirme
   •Bütçe
   •Finans Yönetimi
   •Tahmini Nakit Akım
   •Maliyet Muhasebesi
   •Borç-Alacak
   •Kredi Takibi
   •Repo İşlemleri
   •Resmi Defterler

İNSAN KAYNAKLARI

Üretim faaliyetleri sonucunda oluşan ürünün müşterilere ulaştırılması ve bunun takibinin sistem tarafından yapılmasına olanak sağlar. Ürünlerin sipariş aşamasından teslimine kadar olan ve sonuç olarak muhasebeye yansımasına kadar geçen işlemleri kapsar.

Genel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;
   •Sipariş
   •Sevkıyat
   •Fatura

ÜRETİM PLANLAMA

Üretim planlamayı, detaya girmeden, sipariş ve/veya satış tahminlerine göre hangi ürünün ne zaman ne kadar üretilmesi gerektiğinin belirlenmesi olarak tanımlamak mümkündür. Üretim planlama daha çok, hangi ürünün ne zaman ne kadar üretilmesi gerektiği ile ilgilenir. Entegre olmuş kurumsal üretim sürecinin etkili bir biçimde yönetilmesi ve yürütülmesini sağlar.

STOK YÖNETİMİ

Stok Yönetimi modülü, kuruma ait tüm stoklara ait bilgilerin takip edildiği ve esnek raporlamaların alınabildiği bölümdür. Bu esnek raporlamalar sayesinde kurumun, stok seviyeleri minimum düzeyde tutulabilir,Bu da stok maliyetlerinin en alt düzeyde tutulmasını sağlar.

Tesellüm, Giriş, Çıkış, İade, Masraf ve Tenzil, Transfer işlemleriyle kurumun ihtiyaç duyduğu tüm stok işlemleri yapılabilir. Muhasebe ve Satılma ile entegre çalışır, verilen siparişin hangi safhada bulunduğu takip edilebilir.

SATINALMA

Satınalma modülü, kurumun ihtiyaç duyduğu mal,hizmet alımlarının takip edildiği bölümdür. Tekliflerin hazırlanması ve değerlendirmesi işlemleri ile satınalma konusunda kararlar alınabilmektedir. Stok modülü ile iç içe ve entegre olarak çalışmaktadır.