İşletmenizin;
Bakım faaliyetlerini planlamak, planlı bakımları takip ve kontrol etmek, bakım ekonomisini sağlamak,araç parkındaki ekipmanlardan beklenilen performansı elde etmek, stok kontrolü sağlamak ve etkin bir satınalma gerçekleştirimi için tasarlanmış web tabanlı eşsiz bir çözüm paketidir.

Docuart BYS, günümüzün karmaşık görev profilleri, yüksek görev temposu sırasında hertürlü işletmedeki operatörün günlük görev tanımları içerisinde bilgisayar destekli ortamda kurumumuza özgün görev bakım planlama/destek çözümleri sunar. Docuart BYS, bakım destek/planlama çözümleri, stok/satınalma, işletme/arızacılık hizmetleri sunacak şekilde sistematik ve modüler olarak geliştirilmiştir. Günümüzde görev etkinliğin ayrılmaz bir parçası olan bakım yönetiminde etkinliğin sağlanabilmesi, etkin envanter planlaması ve kullanımının sağlanabilmesi için geliştirilmekte olan planlı bakım yönetim yazılımları gerek görev planlama/destek sisteminin entegre bir parçası gerek ise yalnız kullanılabilen bir sistem olarak kullanıcıya sunulur. Docuart Bakım Yönetim Sistemi kullanıcı ihtiyaçlarına uyarlanabilecek fonksiyonaliteye sahip parametrik özellikler içerir.

Docuart Bakım Yönetim Sisteminin Kazandıracakları

   •Kurumsal Prestij
   •Stok Kontrolü ve Etkin Satınalma
   •İş Gücü ve Zaman Tasarrufu
   •Can ve Mal Güvenliği
   •Kesintisiz Üretim
   •Kurum İçi Etkin İlişkiler ve Etkin Yönetim
   •Muhasebe-Kalite ve Diğer Sistemlere Veri Üretimi
   •Etin Raporlama ve Geleceğe Yönelik Planlama