•Kullanıcı tanımı ve şifre atanması programa yetkisiz kişilerin ulaşmasını engeller
   •Kullanıcıların programa erişim ve kullanım yetkileri değiştirilebilir, sınırlandırılabilir, engellenebilir veya yeniden tanımlanabilir
   •Programın kullanım durumu sürekli gözlemlenebilir
   •Kullanıcı kendisine atanan şifre ile logon olup tanınan erişim ve kullanım yetkileri doğrultusunda programı herhangi bir PC den kullanabilir
   •Tanımlanmamış personel programa erişemez
   •Tüm raporlar sihirbaz vasıtası ile esnek ve istenilen şekilde düzenlenebilir
   •Ekranda yapılan çalışmanın yazıcı çıktısı için semboloji seçimi ve zoom ayarlamaları yapılabilir
   •İstenirse raporlar (Abone raporları, Regülatör Raporları, Katotik Raporları vb.) otomatik olarak Excel sayfasına aktarılabilir
   •Ekranda doldurulan form bilgileri ve yapılan işaretlemeler anında diğer birimlerce gözlemlenebilir
   •Herhangi bir yeraltı arızasına müdahalede programa kapatılacak vanaların analizi yaptırılabilir
   •Saha çalışması esnasında çatı ve çıkma payları ölçümü yapıldığından, otomatik olarak 10 cm. hassasiyetle röperleme yapılabilir
   •Arızaya müdahale edecek acil arıza ekiplerine (röper, kapatılacak vana koordinatları ve numaraları vb.)yazıcı çıktısı verilebilir
   •Abone hakkındaki geçmiş arıza sicili olay bölgesine gitmeden önce izlenebilir
   •Arıza bölgesine en yakın hastane, itfaiye, karakol analizleri yaptırılabilir

Örnek Proje

Uygulama Geliştirme : MapBasic, MapInfo, VisualBasic

Uygulama Kapsamı : Ankara; 29 mahalle, 4.136 bina

Uygulama Alanı : 550 km2 Sayısallaştırma, 100 km. ana hat, 40.723 m. servis hattı, 533 T, 16 piket, 304 poligon, 8 ısı merkezi, 102 katotik koruma

Entegrasyon : Abone Projesi, Arşiv Otomasyonu Projesi

Masaüstünde Doğalgaz Coğrafi Bilgi Sistemi

   •Uç kullanıcıların birer GIS uzmanı olmasını gerektirmez
   •Word-Excel gibi basit ofis uygulamalarını az çok kullanabilen herkes basit bir ön eğitimle kendisi ile ilgili hemen herşeyi yapabilir
   •Uygulama herhangi bir GIS uygulama programının arayüzü olmasının çok ötesinde başlı başına ihtiyaca yönelik bir Bilgi Yönetim Sistemidir
   •Kullanıcılar kendilerini ilgilendiren ve/veya ihtiyaç duydukları bilgilere sadece basit birkaç tıklama ile erişebilirler.
   •Sade ve genel Windows standartlarında tasarlanmıştır
   •Genel Gis uygulamalarında Karmaşık SQL , geniş Gis bilgisi,... ve benzeri bilgiler ile yapılabilen bazı işlemler çok basitleştirilmiştir
   •Hayati önem taşıyan işlemler çok kısa zamanda gerçekleştirilebilir
   •Tüm veri ve bilgilerler isteğe ve ihtiyaca yönelik ve anlık olarak sorgulanıp raporlanabilir

Veritabanında Doğalgaz Coğrafi Bilgi Sistemi

    •Gerek Grafik gerekse Nongrafik veriler standart yapıda ve dinamik olarak program içerisinden güncellenebilir yapıdadır.
   •Programın kullandığı Sayısal Harita Hava Fotoğraflarından elde edilen Halihazır Haritaların Mapinfo ortamına aktarılması ve gerekli veritabanı bilgilerinin eklenmesi ile elde edilmiştir
   •Zaman içerisinde meydana gelebilecek Grafiksel ,Verisel (data) değişiklikleri program içerisinden güncellenebilmektedir
   •Koordinatlar Ankara için öngörülen projeksiyon koordinatlarına uyarlanmıştır
   •Veritabanını oluşturan veriler güvenilirlik bakımından önde gelen veritabanlarından olan Oracle veritabanında muhafaza edilmektedir
   •Aynı anda tüm kullanıcılara ağ üzerinden sunulmaktadır
   •Gaz Arşiv Otomasyon Programı ve Abone Programı ile entegre edilmiştir