Docuart 1999 Yılında Ankara Merkez 8 İlçesinin tüm kanalizasyon ve yağmursuyu paftalarının sayısallaştırılmış ve gerekli CBS uygulama yazılımlarını geliştirilerek Ankara Altyapı Bilgi Sisteminin oluşmasına öncülük etmiştir.

Firmamızın Kanal Bilgi Sistemi kapsamında yaptığı çalışmalar

   •ASKİ Kanal Projeleri Dairesinin yapmış olduğu tüm altyapı çalışmalarının Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamına aktarılması
   •Merkez sekiz ilçede yapılan tüm Pissu ve Yağmursuyu kanalizasyon hattı paftalarının taranarak imaj haline dönüştürülmesi
   •Taranarak manyetik ortama aktarılan görüntülerin koordinatlandırılarak sayısal ortama aktarılması (Registration)
   •Sayısal ortama aktarılan görüntülerin, ASKİ'nin elindeki mevcut halihazır altlıklar üzerine oturtulması
   •Projeye ait kanalizasyon hatlarının ve atık su bacalarının sayısal çizimlerinin yapılması ve çizimlerin birbirleri ile kenarlaştırılması
   •Sayısal haritaya işlenen her bir objenin bilgilerinin girilmesi (boru çapı, boru uzunluğu, boru tipi, baca alt kotu, baca üst kotu, akar kotu, baca cinsi, baca malzeme cinsi, yapılım tarihi, proje onay tarihi, yüklenici firma, baca numarası, ilçesi,mahallesi, sokağı, sistemi vb.) (Data Input)
   •En son olarak ana sistemde tüm çizim ve verilerin entegrasyonunun yapılması

Oracle Veri Tabanı üzerinde MapInfo ve MapBasic ile gerçekleştirilen bu projenin ana hatları;
   •Adrese göre kolayca projeye veya halihazır altyapı durumuna ulaşabilmektedir
   •Boru ve bacalara gerektiğinde acil müdahale için ölçekli ve koordinatlı harita çıktısı alınabilmektedir
   •Müdahale öncesi boru ve bacalara ait gerekli tüm bilgiler (çapı, malzeme cinsi, yapım yılı, uzunluğu, derinliği, bakım durumu vb.) elde edilebilmektedir
   •Aynı bölgede veya civarında yapılması planlanan yeni projelere ait ön değerlendirme çalışmaları yapılabilmektedir
   •Yıllara, firmalara, malzeme cinslerine vb. kriterlere göre kolayca istatistiki veriler içeren raporlar elde edilebilmektedir.
   •Tatbikat projelerinin mükerrer ihale edilmesi önlenmektedir.Yapılan yeni projeler mevcut sisteme aktarılabilmektedir
   •Yapılan çalışmanın herhangi bir bölümü veya tamamı katmanlar halinde ayrı ayrı (sadece boru veya baca vb.) görüntülenebilmektedir
   •Projeye ait tüm veri ve görüntülerin istenilen boyutta çıktısı alınabilmektedir.Ankara' da yapılan projeler tamamı veya mahalle, sokak bazında ölçekli olarak görülmektedir.